Helena Krajewska
ul. Szkolna 55, 16-515 Puńsk
tel. 87 516 13 72

Usługi

Biuro Rachunkowe Helena Krajewska


  Priorytetem Biura Rachunkowego jest pełna satysfakcja klienta, która jest osiągana poprzez fachowość usług. Każdy klient traktowany jest indywidualnie, gdyż istnieje świadomość występowania różnic wynikających z branży jego działania, otoczenia, potrzeb, czy oczekiwań w stosunku do nas, którym na każdym kroku staramy się sprostać.

  Profesjonalnie i kompleksowo świadczymy usługi księgowo-finansowo-administracyjne dla firm i osób fizycznych.

Wśród głównych, realizowanych przez nas czynności można wymienić:

- prowadzenie ksiąg rachunkowych,
- prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
- prowadzenie ryczałtu ewidencjonowanego,
- prowadzenie ewidencji zakupu i sprzedaży VAT,
- kompletną obsługę kadrowo-płacową oraz kontakty z ZUS,
- kompletną obsługę w relacjach z Urzędem Skarbowym,
- sporządzanie wniosków kredytowych,
- doradztwo w zakresie założenia, prowadzenia lub likwidacji, czy przekształcenia firmy.


Ceny usług ustalane są w drodze negocjacji i uzależnione są od wkładu pracy.

Dodatkową i jakże rzadką cechą wyróżniającą Biuro Rachunkowe jest znajomość języka litewskiego przez jego pracowników. Pomagamy w realizacji wszelkich działań biznesowych na terenie Litwy. Znajomość języka, specyfiki rynku oraz liczne kontakty w znaczny sposób ułatwiają realizację tych działań.