Helena Krajewska
ul. Szkolna 55, 16-515 Puńsk
tel. 87 516 13 72

O nas

  Właścicielka Biura Helena Krajewska przez całe swoje życie zawodowe związana była z pracą na stanowisku głównego księgowego. Długoletni staż pracy (ponad 30 lat) zdobyty w firmach o profilu działalności: produkcyjnym, usługowym, czy handlowym wpłynął na dogłębne poznanie specyfiki zawodu i wykształcił niezbędne cechy potrzebne do jego wykonywania.

  Nieodparta chęć ciągłego doskonalenia, kreowania własnej rzeczywistości oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom wpłynęły na podęcie decyzji o rozpoczęciu działalności na własny rachunek. Potwierdzeniem tej decyzji było uzyskanie z Ministerstwa Finansów Rzeczpospolitej Polskiej świadectwa kwalifikacyjnego o nr 19820/00 zezwalającego na usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. W związku z powyższym datę uzyskania świadectwa tj. 2000 rok uznaje się za datę rozpoczęcia działalności Biura Rachunkowego.

  Przez długoletni okres działania firma zdobyła uznanie wśród wielu klientów, których część stanowią podmioty zagraniczne. Z większością kontrahentów współpraca trwa nieprzerwanie od początku działalności przedsiębiorstwa, co utwierdza właściciela w słuszności swoich działań i motywuje go do ich ulepszania.

  Biuro Rachunkowe otwarte jest na nowoczesne rozwiązania, które są sukcesywnie wdrażane. Ma to między innymi odzwierciedlenie w stosowanych z powodzeniem specjalistycznych programach komputerowych. Uczestnictwo w licznych kursach, czy szkoleniach z zakresu finansów pozwala na szybką i właściwą reakcję na wszelkiego rodzaju zmiany legislacyjne.